Zpovědní zrcadlo pro dívky

Hřích je zcela osobní rozhodnutí proti Bohu, popření lásky – tedy ne pouze neosobní. Netradiční zpovědní zrcadlo pro dospělé. U prvního přikázání lidé většinou vyznávají, kolikrát se zapomněli pomodlit, případně, že se modlili nesoustředěně.

Přistupuji ke svátosti pokání s upřímnou touhou po očištění, po obrácení, po obnově života a hlubším přátelství s Bohem, nebojí spíše pokládám za břemeno, . Podle tohoto zpovědního zrcadla je dobré připravovat se na sv. Základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání a ´zpovědní zrcadla´ pro. A potom obsahuje čtyři pomůcky ke zpytování svědomí – „zpovědní zrcadla“ pro .

Zpovědní zrcadlo nebo také zrcadlo svědomí je pomůcka pro přípravu ke svátosti. Stadelmann: Zpovědní zrcadlo pro ženy a dívky .

Otázky pro zpytování svědomí před sv. Nakonec můžeme nahlédnout do zpovědního zrcadla, na co nás ještě upozorní. Hřešil, opustil svého otce, ale pak se vzpamatoval. Uvažoval, co učiní ve své bídě, do níž ho . A potom obsahuje čtyři pomůcky ke zpytování svědomí – „zpovědní zrcadla“ pro dospělé – dvě všeobecná a dvě zvláštní (pro manžele a pro motoristy). Kniha je zařazena v kategorii Duchovní literatura. Když si otevřeme nějaké zpovědní zrcadlo, najdeme tam celou sadu toho, . MILUJ HOSPODINA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM.

Henryk Lahola vypracoval a zde ti milý brat či sestra v Kristu nabízí toto své penitenciární dílo. Petra ve Vatikánu těm, kdo se v neděli 22.