Vizualizace přání

Podvědomí k nám promlouvá formou představ a pocitů. Je to způsob komunikace srozumitelný pro naše vědomí. Ještě lepší pak je udělat si koláž z obrázků, které odrážejí vaše přání a poté, aniž byste se stihli ohlédnout, budete žít v pohádce.

Někomu se vizualizovaná přání zhmotní, splní, chcete-li, dříve, někomu později. Záleží na mnoha okolnostech, zejména na tom, jak často se vizualizace provádí, . Vizualizace pomáhá relaxovat, realizovat přání, uskutečnění myšlenek. Dá se praktikovat s cílem dosáhnout úspěchu ve všech oborech lidské .

Jenže přání a jeho realizace jsou dva protilehlé dualitní konce. I u mých dětí se způsob kreslení přání na papír (vizualizace přání) osvědčil. Pomocí této obrazové představy, takzvané vizualizace, si před svým vnitřním zrakem promítáme film, živý obraz splněného a vysněného přání, umocněný pocity . Magická kouzla, říkejme jim tak, podpoří sílu myšlenek, vizualizací a osobních přání.

Odhalí ty nejniternější potlačované emoce a city z hlubin podvědomí.

Jistou formou vizualizace je modlitba. Při modlitbě prosíme božskou bytost, kterou si pro sebe vizualizujeme, o splnění našich přání. Diskuze a zkušenosti – Najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty. Vizualizace je vědomé přestavování si žádoucích obrazů, kdy vnitřním zrakem. Vizualizace hojnosti a naplněných přání má své zákonitosti.

Vizualizovat denně nebo na to raději zapomenout? Proto, že znát svá přání je nejdůležitější předpoklad k tomu, jak si splnit přání, po kterých toužíme. Měli bychom se 1 soustředit na určité přání a myslet na to jakoby se stalo,tudíř i na jeho jakoby následky. Nazývá se to snění, imaginace nebo tvůrčí vizualizace.

Dej si pozor, abys nemyslela na přání svých rodičů nebo kamarádek. Proč je naše funkce vizualizace omezená? Specifikujte si vaše přání do nejmenšího detailu. Proto pro Vás vypracuji profesionální 3D vizualizace tak, abychom se co nejvíce přiblížili Vašim přáním.

Vaše představy a přání pak vidíte v reálném provedení . Během prvního dne vyřizování žádostí o značky na přání si jich čeští motoristé zaplatili již víc než pět set.