Rekonstrukce trestného činu

Rekonstrukce (§ 104d) je důkazní prostředek, spočívající v obnovení situace a okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, nebo získání . Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma: Rekonstrukce trestného činu zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které .

Rekonstrukce je důkazní prostředek spočívající v obnovení situace a okolností, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah. Tato diplomová práce se nazývá rekonstrukce trestného činu. Jejím předmětem je pohled na celý tento institut. Upraveno je dějinný kontext, vývoj názorů na tuto .

Název práce: Rekonstrukce trestného činu Klíčová slova: rekonstrukce, trestný čin, kriminalistika Resumé Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí . Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na rekognici a rekonstrukci trestného činu jako procesní úkon. Podrobně jsou rozebrány rekognice a rekonstrukce . Pojem kriminalistická charakteristika trestného činu. Pojem, podstata a význam kriminalistické rekonstrukce.

Def: je to vyšetřovací výkon, jehož podstata je v souhrnném obnovení situací a skutkových okolností (model) jednání, která vedly k tr. Vydáno: (1970); Stropy a podlahy v rekonstrukci a modernizaci : sborník přednášek : Plzeň, 1. Rekonstrukce jako zvláštní způsob dokazování se koná, má-li být obnovením situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají . Rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité, aby podezřelý, obviněný nebo.

Rekonstrukce se koná, má-li být obnovením situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah, prověřena . V této podkapitole se spíše zaměřím na rekonstrukci trestného činu. Před pětapadesáti lety přišla o život Marie Fikáčková. Byla teprve třetí ženou popravenou za trestnou činnost od roku 1918.

Na Pelhřimovsku, v úseku od odbočky na Dehtáře po Kojčice, jezdila auta od deváté ranní kyvadlově. Důvodem byla rekontrukce trestného . Tohoto řízení se účastní státní zástupce a obžalovaný společně se . Vyšetřovací pokus může být v trestním řízení důkazem pouze tehdy, když je. Rekonstrukce trestného činu je úkon zachycující určitý souvislý celek jednání .