Rekonstrukce definice

Rekonstrukce je jednou z alternativ zhodnocení majetku. Soupis prací a dodávek definuje technické požadavky zadavatele na druh, . Ve stavebnictví a architektuře však znamená návrat ke staršímu stavu, který se do .

Rekonstrukce stavby, nemovitosti – definice, vysvětlení. Kategorie: Nezařazené dotazy: Zveřejněno: 16. Vlastním nemovitost – rekreační chatu, . Vysvětlení pojmu Technické zhodnocení v internetovém slovníku obsahujícího definice základních v praxi často používaných účetních pojmů.

Pro náš případ je klíčová definice pojmu oprava, který je použit v § odst. K tomu co je oprava se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve . Definice rekonstrukce a modernizace pozemní komunikace. Rekonstrukcí se rozumí (jako způsobilé výdaje) stavební . Od roku 20dochází ke změně definice Technického zhodnocení v účetních předpisech. Samostatná definice technického zhodnocení nehmotného majetku je . Tato definice tak ukrývá veškeré změny a úpravy stavby. Nahradit bychom ji mohli třeba slovem rekonstrukce či modernizace.

Definice bytového domu, bytu a rodinného domu se přesunula do § odst.

Nesplňuje-li nemovitost výše uvedenou definici, podléhá rekonstrukce základní . Pro účetní jednotky je oprava definována v § odst . Rekonstrukce a modernizace upravuje ZDP od roku 1992. Přes stejný název je věcně obsahový význam údržby odlišný od definice podle stavebního zákona. Nejvyšší správní soud již ve své dřívější judikatuře dospěl k závěru, že za této situace je namístě vycházet pro daňové účely z definice pojmu „oprava“ podle . Předmětem této smlouvy je „Rekonstrukce školy a přístavba . STÁŘÍ MŮŽE BÝT VÝHODOU: Nebojte se adaptace, rekonstrukce či sanace domu.

Obnovou se rozumí údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že definice rekonstrukce z této . Význam (definice) slova rekonstrukcích (rekonstrukce). Ve vztahu ke strojním zařízením musí být termíny rekonstrukce, modernizace a generální oprava používány velmi uvážlivě, zejména s ohledem na požadavky a . Hlavním tématem tohoto webu jsou rekonstrukce historických objektů. Jednoduše si definovat typickou historickou budovu úplně jednoduché není, zejména . Oprava je odstranění fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího či provozuschopného stavu.

Praktická rekonstrukce kloubních ploch – odhad pro měření. Definice základních rozměrů na kostech horní končetiny. Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy.

Srovnání vychází z definic pojmů “veřejné prostředky”, “veřejné rozpočty” a “veřejná.