Popis grafu

Grafy vkládáme do textu (slovního popisu) vždy, je-li to vhodné. Klikem na zobrazený název jej můžeme změnit. Pro pokročilejší formátování Názvu osy slouží položka Další možnosti názvu os . Ty parametry grafu, které nám nevyhovují, lze upravit. Jedná se o změny jako jsou typ grafu, volba datové oblasti, názvu datových řa zobrazení popisů grafu, . Po Vytvoření grafumůžete přidat názvy os na libovolnou vodorovné, svislé nebo název hloubkové osy v grafu. Názvy vám pomůže uživatelům, kteří grafy . Hierarchický popis osy x výrazně pomáhá zvýšit srozumitelnost a tím i věrohodnost vašich grafů.

Excel umožňuje snadné vytváření přehledných, hierarchických . Přestože číselný popis je přesný, nemusí z něj být některé vztahy vždy dostatečně patrné. Popis grafu – funkce xlabel, ylabel, title, text a legend. Do grafu můžeme přidat popisy os, nadpis, text na libovolné místo, také lze měnit rozsah os.

K seznamu obrázků, seznamu tabulek patří nepochybně i seznam grafů, pokud Vaše práce grafy obsahuje. Některé práce shrnují obrázky a grafy do jednoho .