Osh svitavy

Kunčina – taneční zábava SDH Nová Ves u Moravské Třebové – v KD.

Kancelář OSH, zprávy z jednotek SDH, kalendáře konaných akcí, fotogalerie, archivy dokumentů, propozice . Kancelář OSH, zprávy z jednotek SDH, kalendáře konaných akcí, fotogalerie, archivy dokumentů,.

Rada Okresní ligy Svitavska, ve spolupráci s OSH. Svitavy a SDH Desná, si Vás dovolují pozvat na: Slavnostní vyhlášení Okresní ligy Svitavska . Volby dle volebního řádu schváleného VV OSH Svitavy 11. Jan Růžička, starosta OSH Ústí nad Orlicí. Miroslav Kvasnička, ředitel HZS Pardubického kraje. Předložený program schválen všemi hlasy.

Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 22. Starosta dále informoval o setkání praporů OSH Svitavy a uvedení nového . Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. Projednání žádosti o dotaci – příspěvek obce na pořízení nového praporu pro.

Zastoupený: Jan Soural, starosta OSH Svitavy dále jako obdarovaný uzavírají tuto darovací smlouvu.