Moderní dějiny časopis

Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH) a v mezinárodní internetové databázi The . Soudobé dějiny vychází od roku 19jako čtvrtletník, vždy s jedním dvojčíslem v rámci ročníku. Soudobé dějiny jsou odborný, od roku .

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a . Moderní dějiny, časopis v Praze: adresy, telefonní čísla, pracovní doby a jak se tam dostat. Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR.

Druhé číslo časopisu Moderní dějiny v roce 20zahajuje esej Milana Hlavačky Co všechno se skrývá pod termínem sekularizace? Z obsahu: Kulturně-politické aktivity českého národního huntí na Podřipsku v letech 1860-1914. Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19.

Seznam vědeckých časopisů v oboru historie v České republice. Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České. Dějiny a současnost WWW; Dějiny věd a techniky WWW. Modelář WWW; Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19.

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 20otevírá studie Lenky Dvořákové Šlechtic a revoluce. Pohled hraběte Karla Chotka na revoluční rok 184 která .