Měření teodolitem postup

Popis teodolitu Theo 01 Měření směrů v řadách a skupinách, zpracování zápisníku. Postup opakujeme dokud nebude bublina ve středu krabicové libely. Elektronické teodolity, totální stanice.

Měření ve dvou polohách dalekohledu. Osové podmínky, chyby při měření úhlů. Pomůcky: přístroj s děleným vodorovným kruhem (teodolit), stativ, výtyčka, popř. Postup měření: přístroj je potřeba nejprve pečlivě zcentrovat a zhorizontovat .

Pomůcky: přístroj se svislým kruhem (teodolit), stativ, zápisník, popř. K získání spolehlivých naměřených hodnot je nutné, aby byl teodolit rektifikovaný, centrovaný. Je založeno na měření vodorovných směrů v obou polohách dalekohledu. Postup: Po provedené horizontaci přístroje podle trubicové alhidádové libely ve . Na druhém koncovém bodě měřené délky připravíme k měření teodolit.

Postup měření je následující: nejprve se zaměří na levý terčík základnové latě – čtení L . Přejít na Měření délek – Do šedesátých let 20. Další možností bylo měření úhlů teodolitem v kombinaci s přímým . Převod měřené šikmé délky na referenční elipsoid.

Měření směrů a úhlů – pomocí teodolitů.