Kultura nálevkovitých pohárů

Kultura nálevkovitých pohárů je typická poháry s nálevkovitým hrdlem (severní Čechy). Výrazněji než předchozí obyvatelé se do pravěkých dějin Žatecka zapsal lid kultury nálevkovitých pohárů. Jaroslav Doležel Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra archeologie Kultura nálevkovitých pohárů ve východních Čechách Magisterská práce .

POHŘEBIŠTĚ KULTURY NÁLEVKOVITÝCH POHÁRŮ NA KOSÍŘI. Věra Sušická – Diplomová práce 20Anotace: Diplomová práce nazvaná „Obytné stavby kultury nálevkovitých pohárů v Evropě“ se zabývá pozůstatky obydlí v . Anotace Polykulturní sídelní areál v Líbeznicích (okr. Praha-východ) představuje poměrně rozsáhlý komplex sídlištních objektů kultury nálevkovitých pohárů a . V katastru Makotřas v poloze „Na ostrově“ bylo eneolitické rovinné sídliště a čtvercové ohrazení.

Problém závěrečné fáze mladšího (salzmündského) stupně kultury nálevkovitých pohárů (KNP) v Čechách je zde řešen na podkladě typově i kvantitativně . FOTOGALERIE Příklady keramické produkce kultury s nálevkovitými poháry. Typický nálevkovitý pohár (vlevo) a amfora (vpravo). Keramická nádobka s ven vykloněným a plasticky zdobeným okrajem – Kultura nálevkovitých pohárů (starší eneolit, cca 40– 32př.n.l.). Keramická nádobka s vysokým ven vykloněným okrajem, který je charakteristický pro Kulturu nálevkovitých pohárů (starší eneolit, cca 40– 32př.n.l.). Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR. Studie shrnuje výsledky bádání na mohylových pohřebištích kultury nálevkovitých pohárů na Moravě.

Tato kultura byla rozšířena od Skandinávie po Podunají a od Holandska po západ Ruska. Název: Ohrazené polohy michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů v evropském kontextu.

Alternativní názvy: Enclosures of Michelsberg Culture and . Vliv na kulturu jihovýchodní Evropy na počátku eneolitu měl zejména vývoj probíhající. Oblast rozšíření kultury nálevkovitých pohárů (dále jen KNP) sahala od . Lidské pozůstatky z objektů kultury s lineární keramikou a kultury nálevkovitých pohárů z Třebestovic, okr. Hradiště Hrada bylo osídleno velmi intenzivně lidem kultury nálevkovitých pohárů v celém jejím průběhu v pozdní době kamenné (eneolit). Kupte knihu Rmíz u Laškova – Pevnost kultury nálevkovitých pohárů – Miroslav Šmíd s slevou v eshopu za Kč v knihkupectví Levneucebnice.

Kultura nálevkovitých pohárů a kultura zvoncovitých pohárů náležejí jedné a téže epoše. Je touto epochou: a) neolit b) eneolit c) doba bronzová. Erdwerke u michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů v Evropě. Na základě publikované literatury byla vytvořena databáze ohrazených lokalit u . Detail záznamu – Sídliště kultury nálevkovitých pohárů ve Velkých Přílepech, okr.

Praha-západ – Detail záznamu – Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Varna – pohřebiště – několik desítek hrobů s mimořádně bohatou výbavou, celkem přes 5. Hodnocení, komentáře, zajímavosti a informace o knize. Východní Slovensko a Maďarsko – polgarský okruh. ARUB-Q 20RIV PL cze J – Článek v odborném periodiku. Juchelka, Jiří Sídliště kultury nálevkovitých pohárů v Opavě – Jaktaři.

Dílenský objekt kultury nálevkovitých pohárů na Stránské skále. Pevnost kultury nálevkovitých pohárů.