Hegel duch

Když roku 18porazil Napoleon pruskou armádu u Jeny, Hegel právě dokončoval své nejslavnější dílo – Fenomenologii ducha. I díky křesťanství vidí svět jako dramatické dějství, v němž se nakonec vrací lidský duch k sobě. Hegel obohatil filozofii právě kvůli důrazu, který .

Základy společenských věd – Německá filosofie od Kanta do Hegela. Klíčové etapy lidských dějin představují milníky ve vývoji „ducha“, světové substance, která se v dějinách uvědomuje . My se budeme zabývat těmi jeho součástmi, které se týkají společnosti a dějin, tj. Vývojové fáze ducha: Absolutní duch; Jinobytí; Sebeuvědomění (člověk, dějiny).

Filosofii ducha Hegel rozdělil opět na tři stupně: Subjektivní duch – duch si uvědomuje sebe sama, vzniká pojem sebevědomí. Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. Světový duch je v přírodě i lidské duši, celý vesmír nese v sobě – Zdůrazňuje. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (17–1831) – Filozof . Hegelovu filosofii s filosofií jeho předchůdců, vidíme, že Hegel je na rozdíl od nich.

Používá-li Hegel výrazu „duch pro lidské vědomí a v přeneseném. Georg Wilhelm Friedrich Hegel sa narodil v roku 17v Stuttgarte. Bol ovplyvnený Francúzskou revolúciou – bol Napoleonovým nadšencom. Schopenhauer se mýlil: hlouposti vymýšleli až klasikovi žáci se srdcem nalevo – Hegel měl pravdu: duch času existuje. Hegela (pro něj je filosofie královna Hegela nepřitahovala říše vnější přírody, ale říše „ducha“ (protiklad přírody), . HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ.

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach. Slovenské filozofické združenie pri SAV v . Hegel se narodil roku 17ve Stuttgartu. Hegela je ľudský duch obraz božieho ducha; človek si sám seba uvedomuje a duch . Na druhom mieste je filozofia prírody. Hegel hovorí, že duch je vtedy v odcudzení, v inobytí.

Duch sa sám sebe odcudzí, prejde do prírody ako . V první fázi jej Hegel označuje jako duch ve stavu bytí o sobě. To je vlastně idea, která je organizátorem a zdrojem veškerého bytí.