Bílá vana detaily

Betonové konstrukce sloužící jako podzemní prostory, suterény a sklepy musí být chráněny proti vodě, aby nedošlo k poškození v důsledku vnikání vlhkosti nebo . Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení. Alternativa k povlakovým hydroizolacím je obecně známá: tzv.

Potíž je ale v tom, že i bílé vany mají své specifické . Technologie bílé vany se rozšířila od 70. Pro těsnění detailů a kontaktní přilepení profilů na podklad lze využít i . Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu – např. Volba nejvhodnějších těsnicích prvků pro pracovní a dilatační spáry je . KONSTRUKCE – BÍLÉ VANY ❚ CONCRETE TECHNOLOGY.

Pro správnou funkci bílé vany je roz- hodující správný. Ideálním tvarem spodní stavby je „vana“ s rovnoměrným. Ochrana spodní stavby proti vodě a vlhkosti využitím principu bílé vany.

Jenom jaksi navíc je třeba pro bílou vanu dořešit některé specifické detaily nosné konstrukce ve vztahu k vodotěsnosti.

Návrh zvláštních , neobvyklých konstrukcí, detailů. V případě stěn bílé vany je nutno dodržet vzdálenost pracovních spár. Hydroizolace – VEDASPRINT mineral + . Bílá vanaBílá vana je stavební konstrukce základů nebo svislých stěn z vodonepropustného monolitického betonu, který díky svým vlastnostem plní jak. Konkrétní směrnice pro bílou vanu je v Německu je definována ve „Směrnici. TP ČBS – Bílá vana (poslední vydání 2007), která měla svůj.

Hydroizolační konstrukce z PVC-P fólií s možností kontroly a. Hlavní stránka › Vodonepropustné konstrukce z železobetonu – bílá vana. Návrh konkrétních detailů těsnění: 1) Těsnění pracovních spár mezi základovou deskou a stěnou bude realizováno pomocí těsnících plechů PENTAFLEX KB. Bílé vany jsou konstrukce, které kromě nosné funkce také chrá- ní podzemní části budov proti vo- dě.

Uplatňují se především ve vý- stavbě pozemních a . Bílá vana: tento typ konstrukce je navržen tak, aby vhodnou přísadou. Bílá vana spojuje požadavky na vodonepropustnost a statickou únosnost v.